Počet zobrazení obsahu : 112573
Aktuálne máme 2 hosťov prítomný

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Sonocentrum Skalica Sonocentrum
SONOCENTRUM Skalica - Sono
Sonocentrum PDF Vytlačiť E-mail

   Ultrazvuk má v zobrazovacej diagnostike svoje nezastupiteľné miesto. Je to nebolestivá vyšetrovacia metóda, možno povedať že vcelku príjemná i pre malého pacienta.
Výraznou mierou spresňuje diagnostiku, je neinvazívna, umožňuje pravidelné sledovanie odchýliek a pátranie po príčinách obtiaží. Umožňuje i prípadný cielený odber vzoriek.
Ďalším profitom tejto metódy je to, že má byť dostupná pacientovi v krátkom čase od začiatku obtiaží v hodinách respektíve dňoch. Možnosť vyšetriť pacientov s akútnymi obtiažami s odstupom času - v týždňoch /mesiacoch/ by nemalo byť medicínsky prípustné a znehodnocuje jej možnosti.

   Garanciou vysokej odbornej úrovne vyšetrenia sú naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti v oblasti diagnostiky, absolvované vzdelávacie pobyty, kurzy, konferencie a odborné stáže na viacerých špecializovaných pracoviskách. Osvedčuje nás získaná štátna skúška - certifikácia a licencia v ultrasonografii pre pediatriu.

   Kvalitu vyšetrenia potencuje i fakt že pracujeme s najmodernejšou technikou, ktorá má potrebnú certifikáciu – homologizáciu k výkonu činnosti nielen v SR ale i v EU.
Jedná sa o nový kompaktný stacionárny ultrasonografický prístroj vyššej triedy vybavený potrebným softvérom a sondami. Pracuje s možnosťou Dopplerovského vyšetrenia a farebného mapovania toku. Samozrejmosťou je printer a možnosť digitálnej archivácie nálezov a snímkov.